Zadzwoń do nas! - (22) 811 22 11 - 0 608 012 552


Szkolenie – Prawo pracy

Szkolenie przeznaczone dla pracodawców, którzy świadomie chcą korzystać z przepisów prawa pracy. W trakcie szkolenia omawiane są m.in. następujące zagadnienia: nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, w tym rodzaje umów i wynikające z nich obowiązki, stosowanie rozkładów czasu pracy, dotyczące urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, związanych z rodzicielstwem, obowiązków dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Szkolenie zakresu z prawa pracy to analiza ważnych regulacji, których znajomość i stosowanie pozwolą uniknąć kłopotów w czasie kontroli PIP i wpłyną na bardziej ekonomiczne gospodarowanie zasobami ludzkimi.

Szkolenia „Prawo pracy” organizujemy w miejscu wskazanym przez klienta, w naszej sali szkoleniowej na zamówienie klienta lub jako szkolenia otwarte w terminach opublikowanych na stronie internetowej w zakładce aktualności.


Comments are closed.

Back to Top ↑