Zadzwoń do nas! - (22) 811 22 11 - 0 608 012 552


SZKOLENIE DLA SŁUŻB BHP

Szkolenia dla pracowników służb BHP  – Warszawa Delphi

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby BHP i osób pełniących zadania tej służby. Powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: przepisów prawnych dotyczàcych bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie BHP może odbywać się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Szkolenia BHP Warszawa, usługi BHP Warszawa

Skontaktuj się z nami aby uzyskać szczegółowe informacje.


Comments are closed.

Back to Top ↑