Działaj bezpiecznie z nami!

Formularz kontaktowy

  Dane kontaktowe

  DeLPHI BDU Dymowska, Grabowska-Wawrzeniecka spółka jawna

  NIP 524 23 10 178

  ul. Staniewicka 14, lok. 209

  03-310 Warszawa

  tel: 22 811 22 11

  kom: 608 012 552

  info@delphi.edu.pl

  Najczęściej
  zadawane pytania

  Jeśli chcesz otrzymać indywidualnie przygotowaną ofertę, podaj nam następujące informacje:

  1. Na jakich stanowiskach są zatrudnione osoby, które chcesz przeszkolić w następującym podziale: Stanowiska robotnicze, osoby kierujące pracownikami, stanowiska administracyjno-biurowe,
  inżynieryjno-techniczne, inne (jakie).
  2. Ile osób jest zatrudnionych na wymienionych stanowiskach?
  3. Czy chcesz szkolenie stacjonarne czy e-learningowe?
  4. Kiedy chcesz realizować szkolenia, w jakiej lokalizacji i w jakim terminie?
  5. Czym zajmuje się firma?

  Jeśli masz wątpliwości lub nie masz tych informacji, po prostu zadzwoń. Na pewno znajdziemy
  rozwiązanie.

  Podaj nam następujące informacje:

  1. Gdzie znajduje się firma?
  2. Czym się zajmuje?
  3. Ilu i jakich pracowników zatrudnia (na stanowiskach robotniczych administracyjnych i innych)?
  4. Na czym Ci szczególnie zależy? Np.: częstych kontrolach BHP, częstych szkoleniach wstępnych,
  stworzeniu i nadzorowaniu dokumentacji itp.

  Szkolenia mogą być przeprowadzone stacjonarnie w Twojej firmie lub w naszej sali szkoleniowej. Możemy też przeprowadzić szkolenia zdalne lub e-learningowe. Szkolenia zdalne są przeprowadzane w czasie rzeczywistym przez MS Teams. Szkolenia e-learningowe odbywają się poprzez naszą platformę e-learningową e-specjalistabhp.pl. Forma szkolenia zależy od Twoich preferencji i możliwości oraz od rodzaju grupy, dla której będziemy przeprowadzać szkolenie. Dlatego najlepiej zadzwoń lub napisz do nas.

  Ukończenie szkolenia okresowego BHP jest potwierdzane wydaniem zaświadczenia zgodnego ze wzorem zamieszczonym w Rozporządzeniu MGPiPz dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zaświadczenie zostaje wydane po ukończeniu szkolenia (zapoznaniu się uczestnika z całością materiałów edukacyjnych) i zaliczeniu z wynikiem co najmniej 60% egzaminu sprawdzającego poziom przyswojenia wiedzy przez uczestnika.

  Terminy odbywania szkoleń okresowych bhp reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z
  dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia
  okresowe są ważne:

  1. Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i
  brygadzistów – przez 5 lat,
  2. dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – przez 3 lata,
  3. dla pracowników na stanowiskach robotniczych przy wykonywaniu prac wiążących się ze
  szczególnymi zagrożeniami – przez 1 rok,
  4. dla pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych
  urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji – przez 5 lat,
  5. dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej
  służby – przez 5 lat,
  6. dla pracowników administracyjno-biurowych – przez 5 lat,
  7. dla innych pracowników, nie wymienionych wyżej – przez 5 lat.

  Jeśli Twoja firma posiada własną platformę e-learningową i chciałbyś umieścić na niej szkolenia okresowe bhp, skontaktuj się z nami na info@e-specjalistabhp.pl. Mamy dla Ciebie gotowe rozwiązania. Możemy również dostosować treść szkoleń do wymagań w Twojej firmie. Na przykład możemy w szkoleniu zamieścić informacje dotyczące wymagań bhp, wewnętrzne dokumenty dotyczące regulacji z zakresu bhp. Istnieje też możliwość przygotowania zupełnie nowego, oryginalnego szkolenia dla Twojej firmy.

  Szukam...
  Pierwsza pomoc BHP

  Skontaktuj się z nami. Szybko i wygodnie.