Dokumentacja BHP

Zamów usługę przygotowania wniosku o dotację z ZUS już teraz!

Usługi BHP to też pomoc w uzyskaniu dofinansowania na poprawę warunków pracy. Jeśli zamierzasz ubiegać się o dotację z ZUS, skorzystaj z naszych usług. Doradzimy:

  • na co możesz uzyskać dofinansowanie,
  • czy spełniasz warunki kwalifikacyjne do programu,
  • wskażemy też sprawdzonych dostawców produktów i usług.

Potrzebujesz więcej informacji o programie?

www.dofinansowaniezus.pl,

Audyt BHP

Audyt 

Audyt BHP lub audyt zadań służby BHP.

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, możemy określić jaki jest stan przygotowania Państwa firmy na ewentualną kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy lub Inspekcji Sanitarnej. W trakcie audytu ustalamy także ryzyko prawne związane z wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Oceniamy czy firma zastosowała odpowiednie działania zapobiegawcze, w celu ograniczenia ryzyka sprawy karnej lub z powództwa cywilnego.W przedsiębiorstwach i instytucjach, gdzie funkcjonuje służba bhp, częstym problemem pracodawcy jest określenie czy zadania tych służb są wykonywane właściwie. Dzięki naszej wyspecjalizowanej kadrze, jesteśmy w stanie ocenić czy zakładowa służba bhp realizuje wszystkie punkty rozporządzenia w sprawie zadań służby bhp.

Coaching BHP

Jeśli potrzebujesz konkretnych wskazówek odnośnie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla osoby kierującej pracownikami lub dla pracownika służby bhp, jesteś w odpowiednim miejscu. Nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują, że zwłaszcza w przypadku osób świeżo powołanych na stanowiska związane z odpowiedzialnością za innych pracowników, samo szkolenie okresowe nie jest wystarczające. Kwestie dotyczące organizacji stanowisk pracy, kontroli sprawności środków ochrony indywidualnej, organizowania i przygotowywania różnych prac, egzekwowania przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bhp wymagają zarówno znajomości przepisów, jak i umiejętności ich wdrażania w życie. Właśnie takiego praktycznego zastosowania wiedzy merytorycznej uczymy w trakcie pracy coachingowej.

Coaching BHP
Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy wynikającym z Kodeksu pracy. Jest to też niezbędne narzędzie do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Każdy pracownik musi być z nią zapoznany i potwierdzić, że zna ryzyko wynikające z pracy na danym stanowisku. Przeprowadzenie takiej oceny wymaga wiedzy i sprawdzonych narzędzi. Istnieją szczegółowe przepisy i normy dotyczące sposobu oceny ryzyka zawodowego. Dlatego polecamy Państwu skorzystanie z naszych usług. Posiadamy profesjonalne narzędzia – aplikację internetową, doświadczenie i zespół specjalistów, który może wspomóc lub ocenić ryzyko zawodowe w Państwa firmie na każdym stanowisku pracy.

Prowadzenie postępowania powypadkowego

Jeśli w firmie zdarzył się wypadek przy pracy pracodawca ma obowiązek niezwłocznie rozpocząć postępowanie powypadkowe. Postępowanie powypadkowe zawsze prowadzi zespół powołany przez pracodawcę. W skład zespołu powinien wchodzić specjalista ds. bhp. Jeśli w zakładzie pracy nie zatrudniasz służby bhp lub musiałby dojechać z odległego miejsca, nasi pracownicy są do Twojej dyspozycji. Zwracamy szczególną uwagę, aby w dokumentacji nie znalazły się zapisy, które mogłyby obciążyć pracodawcę. Jeśli dostrzegamy zagrożenie prawne dla pracodawcy zawsze informujemy o możliwości takich problemów.

Wypadek w pracy

Umów się na bezpłatną konsultację!

Szukam...
Pierwsza pomoc BHP

Skontaktuj się z nami. Szybko i wygodnie.