Zadzwoń do nas! - (22) 811 22 11 - 0 608 012 552


usługi eksperckie – oferta BHP dla firm

Audyt stanu BHP:

Usługa polega na sprawdzeniu poprawności dokumentacji związanej z bhp oraz warunków pracy pracowników. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, możemy określić jaki jest stan przygotowania Państwa firmy na ewentualną kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy lub Inspekcji Sanitarnej. W trakcie audytu ustalamy także ryzyko prawne związane z wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Oceniamy czy firma zastosowała odpowiednie działania zapobiegawcze, w celu ograniczenia ryzyka sprawy karnej lub z powództwa cywilnego.

Audyt zadań służby BHP:

W przedsiębiorstwach i instytucjach, gdzie funkcjonuje służba bhp, częstym problemem pracodawcy jest określenie czy zadania tych służb są wykonywane właściwie. Dzięki naszej wyspecjalizowanej kadrze, jesteśmy w stanie ocenić czy zakładowa służba bhp realizuje wszystkie punkty rozporządzenia w sprawie zadań służby bhp.

Coaching BHP:

Jeśli potrzebujecie Państwo konkretnych wskazówek odnośnie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla osoby kierującej pracownikami lub dla pracownika służby bhp, chętnie podejmiemy się takiego zadania. Nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują, że zwłaszcza w przypadku osób świeżo powołanych na stanowiska związane z odpowiedzialnością za innych pracowników, samo szkolenie okresowe nie jest wystarczające. Kwestie dotyczące organizacji stanowisk pracy, kontroli sprawności środków ochrony indywidualnej, organizowania i przygotowywania różnych prac, egzekwowania przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bhp wymagają zarówno znajomości przepisów, jak i umiejętności ich wdrażania w życie. Właśnie takiego praktycznego zastosowania wiedzy merytorycznej uczymy w trakcie pracy coachingowej.

Prowadzenie postępowania powypadkowego:

Jeśli w firmie zdarzył się wypadek przy pracy pracodawca ma obowiązek niezwłocznie rozpocząć postępowanie powypadkowe. Postępowanie powypadkowe zawsze prowadzi zespół powołany przez pracodawcę. W skład zespołu powinien wejść specjalista ds. bhp. Jeśli w zakładzie pracy nie zatrudniacie Państwo służby bhp lub musiałby dojechać z odległego miejsca, nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji. Naszą przewagą w stosunku do innych firm czy osób, które mogłyby pomóc Państwu w prowadzeniu postępowania jest to, że zwracamy szczególną uwagę, aby w dokumentacji nie znalazły się zapisy, które mogłyby obciążyć pracodawcę. Jeśli dostrzegamy zagrożenie prawne dla pracodawcy zawsze informujemy o możliwości takich problemów.

Ocena ryzyka zawodowego:

Każdy pracownik powinien być zapoznany z ryzykiem zawodowym na swoim stanowisku pracy. Przeprowadzenie takiej oceny wymaga wiedzy i sprawdzonych narzędzi. Dlatego polecamy Państwu skorzystanie z naszych usług. Posiadamy profesjonalne narzędzia – aplikację internetową, doświadczenie i zespół specjalistów, który może wspomóc lub ocenić ryzyko zawodowe w Państwa firmie na każdym stanowisku pracy.

Wypełnij formularz kontaktowy


Back to Top ↑