67AlE2ZZjbG DX2036 DY2036 CX1280 CY800

Dotacja ZUS na poprawę warunków pracy – uzupełnienia wniosków

Dotacja ZUS do 300.000 zł. Wnioskodawcy, którzy na wiosnę składali wnioski o dofinansowanie na poprawę warunków pracy są wzywani do uzupełnienia dokumentacji w ramach kontroli formalnej. Jeśłi masz problem z uzupełnieniem wniosku, możesz zwrócić się do nas. Nasi eksperci pomogą np.: w uzupełnieniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, wyliczą obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przygotują dokumenty dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej.

Dowiedz się wiecej o programie i procedurze uzyskania środków tutaj.

Kilka słów o dofinansowania.

Konkurs w którym przyznawane są środki jest ogłaszany co roku. Kryteria przyznawania środków co roku ulegają zmianie ale są to zwykle niewielkie zmiany. Środki można uzyskać na przykład na: wentylację ogólną lub miejscową, osłony maszyn, środki bezpieczeństwa przy pracach na wysokości, dygestoria, komory laminarne, filtry, filtropochłaniacze,urządzenia do odpylania na sucho i na mokro, cyklony, elektrofiltry, wentylatory, czerpnie, wyrzutnie, klimatyzację, podesty, specjalistyczne stoły lub fotele dla pacjentów i klientów wykorzystywane w gabinetach, np. medycznych, fizjoterapeutycznych, kosmetycznych, fryzjerskich. Dotacja ZUS może też być wykorzystana na zakup urządzenia do bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych (np. bezpieczne szafy, bezpieczne pojemniki), natrysków ratunkowych, sorbentów, przemysłowych systemów detekcji toksycznych lub wybuchowych gazów, a także ręczne detektory toksycznych gazów, wiatromierze, belki świetlne, sygnalizatory świetlne oraz akustyczno-optyczne sygnalizatory stref występowania zagrożenia, takich jak: strefy ruchu maszyn, miejsca awarii, wykopy, drogi wewnątrzzakładowe, zbiorniki. Jeśłi jesteś zainteresowana/y złożeniem wniosku, skontaktuj się z nami – info@delphi.edu.pl.

1280 800
Szukam...
Pierwsza pomoc BHP

Skontaktuj się z nami. Szybko i wygodnie.