impeka about 2 img 03

Obowiązkowe szkolenia bhp dla pracowników administracyjno-biurowych

Jeśli pracownik administracyjno-biurowy wykonuje pracę zdalną, to na mocy wprowadzonej w tym roku nowelizacji kodeksu pracy art., 67(31) paragraf 3, powinien odbywać szkolenia okresowe bhp.

Szkolenie BHP pracowników administracyjno-biurowych są obowiązkowe.

Są jednak wyjątki.

Szkolenie okresowe bhp pracownika administracyjno-biurowego nie jest wymagane, jeśli pracodawca znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Wynika to z paragrafu 2(2) art. 237 (3) kodeksu pracy.

Jak sprawdzić kategorię ryzyka?

Należy ustalić  w jakiej kategorii ryzyka znajduje się pracodawca na podstawie kodu PKD.

Kategorie ryzyka wg kodu PKD są używane do ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Można je  sprawdzić na oficjalnych stronach rządowych lub stronie ZUS.

Czy to wystarczy, żeby ustalić czy zatrudniani pracownicy powinni przechodzić szkolenia, czy nie?

Ważny jest jeszcze jeden szczegół. Żeby to ustalić trzeba jeszcze sprawdzić czy pracownicy wykonują pracę zdalną.

Jeśli pracownik administracyjno-biurowy wykonuje pracę zdalną, to na mocy wprowadzonej w tym roku nowelizacji kodeksu pracy art., 67(31) paragraf 3, powinien odbywać szkolenia okresowe bhp.

1010 720
Szukam...
Pierwsza pomoc BHP

Skontaktuj się z nami. Szybko i wygodnie.