Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym

Konferencja pt. „Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym”

Z przyjemnością i nieukrywaną radością, jako współorganizator, zapraszamy do udziału w konferencji pn. „Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym”, która odbędzie się

25 października 2023 r., Jabłonna k. Warszawy

Polska Akademia Nauk, Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, ul. Modlińska 105.

Jakie szanse i wyzwania dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników niesie ze sobą rozwój nowych technologii i cyfrowy świat pracy? Jak sobie z nimi radzić?

Dowiesz się tego podczas konferencji pn. „Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym”, która odbędzie się 25 października w Jabłonnie k. Warszawy.

Konferencja jest pierwszym wydarzeniem organizowanym w ramach europejskiej kampanii  informacyjnej pn. „Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym”, która została zainicjowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy i będzie prowadzona w latach 2023-2025 we wszystkich państwach UE. 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Link do rejestracji:

http://enewsroom.pl/transmisje/rejestracja/6

Organizatorzy konferencji:

CIOP-PIB

DeLPHI BDU s.j.

Sieć Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB

3201 965 Katarzyna Grabowska-Wawrzeniecka
Szukam...
Pierwsza pomoc BHP

Skontaktuj się z nami. Szybko i wygodnie.