Szkolenie BHP Warszawa

Czy szkolenia bhp dla pracowników biurowych są obowiązkowe?

Szkolenia bhp dla pracowników biurowych budzą nadal wiele kontrowersji. Z przepisów wynika, że nie wszyscy pracodawcy muszą przeprowadzać takie szkolenia dla swoich pracowników. Postaramy się wyjaśnić te wątpliwości.

W środowisku biurowym nie występują zwykle czynniki szczególnie niebezpieczne ale mogą się zdarzać niebezpieczne zachowania pracowników. Mogą mieć miejsce na przykład takie sytuacje jak pozostawianie w przejściach rzeczy osobistych lub sprzetu czy dokumentów, korzystanie z uszkodzonego sprzętu lub przynoszenie do biura własnych urządzeń elektrycznych. Nagminne jest zastawianie dróg ewakuacyjnych, czy przestawianie gaśnic. To tylko przykłady sytuacji, które mogą mieć smutne zakończenie. Pracownicy często nie zdają sobbie sprawy, że ich zachowanie może prowadzić do wypadku albo utrudnić ewakuację. Ponadto jeśli dojdzie do wypadku nie zawsze mają odpowiednią wiedzę, aby udzielić pierwszej pomocy. Mimo to, część pracodawców rezygnuje ze szkoleń okresowych bhp, ponieważ przepisy dają taką możliwość. W tekście przedstawiamy istotne informacje na temat obowiązkowych szkoleń bhp dla pracowników biurowych, kluczowych wyjątków i aktualnych zmian w prawie pracy.

1. Obowiązkowe szkolenia BHP dla pracowników biurowych

Współczesne przepisy nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikom biurowym odpowiednich szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. To kluczowy element dbałości o dobre warunki pracy oraz minimalizację ryzyka związanego z codziennymi obowiązkami, także tymi biurowymi. Podstawową wiedzę z zakresu bhp zapewniają pracownikom szkolenia wstęne, które są przeprowadzane przed przystąpieniem pracownika do pracy. Jednak wiedza z zakresu bhp ginie wśród wielu innych informacji, które są przekazywane w pierwszym dniu pracy. Dlatego powtórzenie roszerzonego materiału z zakresu bhp już po rozpoczęciu pracy jest znacznie skuteczniejsze. Tym bardziej, że dostęne są szkolenia w formie e-learningu bhp, która są bardzo wygodną dla pracownika możłiwością poznania zagadnień bhp.

2. Wyjątek od Szkoleń Okresowych

Mimo ogólnego obowiązku szkoleń, istnieje niewielki wyjątek. Zgodnie z kodeksem pracy, pracodawca może być zwolniony z obowiązku organizacji szkoleń okresowych, jeśli znajduje się w grupie działalności o trzeciej kategorii ryzyka. Jak jednak to sprawdzić?

3. Kategorie Ryzyka wg Kodu PKD

Podstawą do ustalenia kategorii ryzyka jest kod PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności. To kluczowe narzędzie, które pomaga pracodawcom określić stopę procentową składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Kategorie ryzyka można sprawdzić na oficjalnych stronach rządowych lub portalu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

4. Praca zdalna a szkolenia BHP

Wraz z wprowadzeniem nowelizacji kodeksu pracy w sprawie pracy zdalnej, pojawiły się nowe zasady dotyczące szkolenia bhp pracowników biurowych wykonujących pracę zdalną. Teraz, nawet jeśli pracodawca znajduje się w niskiej kategorii ryzyka, pracownicy biurowi pracujący zdalnie zobowiązani są do uczestnictwa w szkoleniach okresowych BHP.

5. Obowiązek szkoleń dla menadżerów

Należy pamiętać, że menadżerowie, bez względu na kategorię ryzyka pracodawcy, nie są zwolnieni z obowiązku uczestniczenia w szkoleniach BHP. Osoby kierujące pracownikami mają kluczową rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa w miejscu pracy, dlatego szkolenia są dla nich równie istotne. Osoby kierujące pracownikami mogą odbywać szkolenia okresowe bhp, także w formie e-learningu bhp lub zdanie przez np. teamsy. Niekoniecznie muszą zbierać się na szkoleniu stacjonarnym.

 Inwestycja w szkolenia bhp biurze porządkuje ważne kwestie

W dzisiejszym zróżnicowanym pokoleniowo, etnicznie i społecznie środowisku pracy, szczególne znaczenie dla zapewnienia  zdrowia i bezpieczeństwa pracownikom, mają szkolenia BHP dla pracowników. Szkolenia BHP dla pracowników biurowych to nie tylko obowiązek prawny, lecz także kluczowy element dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo zespołu. Pomimo możliwości zwolnienia niektórych pracowników z szkoleń, warto traktować je jako prosty sposób na zapewnienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do ochrony zdrowia, a czasem nawet ratowania życia. Dlatego inwestycja w szkolenia BHP stanowi fundament bezpiecznej i odpowiedzialnej kultury pracy, także w środowisku biurowym.

Artykuł o Szkoleniach BHP dla Pracowników Administracyjno-Biurowych

2560 1280 Katarzyna Grabowska-Wawrzeniecka
Szukam...
Pierwsza pomoc BHP

Skontaktuj się z nami. Szybko i wygodnie.