conference 2705706 1920

Zapobieganie mobbingowi

Szkolenie z zakresu mobbingu jest przeznaczone dla pracodawców i osób zarządzających, na których zgodnie z art. 94 (3) Kodeksu Pracy, ciąży obowiązek przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. W zakresie szkolenia omawiamy rodzaje mobbingu, różnice w pojęciach mobbing i dyskryminacja, fałszywe oskarżenia o stosowanie mobbingu, zagadnienia polityki antymobbingowej, odpowiedzialność pracodawcy i możliwość jej ograniczenia, orzeczenia sądowe oraz czynniki sprzyjające mobbingowi. Szkolenie „Mobbing – jak ograniczyć ryzyko prawne pracodawcy w tym zakresie” jest organizowane w formie wykładowo-warsztatowej.
Koszt szkolenia za osobę – 160 zł. + 23% VAT

1920 1280
Szukam...
Pierwsza pomoc BHP

Skontaktuj się z nami. Szybko i wygodnie.