praca zdalna

Szkolenie online „Zmiany w prawie pracy w roku 2023”

22 marca 2023 roku zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zreferowanie zmian kodeksu pracy i przedstawienie możliwych sposobów ich wdrożenia. Wprowadzanie zmian będzie odbywało się etapami. Pierwszy etap, czyli zmiany dotyczące kontroli trzeźwości i pracy zdalnej, wejdą w życie już na początku 2023 roku.

Szkolenie odbędzie się w formule online.

Program szkolenia

1. Nowe regulacje pracy zdalnej

 • Kiedy wchodzą w życie?
 • Jak można kontrolować aktywność pracownika w czasie pracy zdalnej?
 • Czy i kiedy pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika o powierzenie pracy zdalnej ?
 • Co ze sferą BHP oraz ochroną danych osobowych ?
 • W jaki sposób pracodawca powinien uregulować zasady pracy zdalnej?

2. Kontrola trzeźwości pracowników

 • Od kiedy można będzie przeprowadzać kontrolę trzeźwości?
 • Czy pracodawca uzyska upoważnienie ustawowe do przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników ?
 • Kogo dotyczą planowane zmiany? Wyłącznie pracowników, czy obejmują również osoby na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych ?
 • W jaki sposób powinna odbywać się kontrola, tak by pracodawca uchronił się przed zarzutami ze strony pracownika ?
 • Czy omawiane regulacje przewidują kontrolę w zakresie środków odurzających?

3. Nowe informacje o warunkach zatrudnienia

 • Nowa informacja o warunkach zatrudnienia – rewolucyjne zmiany
 • Jak aktualizować ten dokument w razie zmiany warunków zatrudnienia ?

4. Zmiany w zakresie umów o pracę

 • Nowości w zakresie umowy na okres próbny
 • Czy zmianie ulegną zasady rozwiązywania umów terminowych ?
 • Równoległe dodatkowe zatrudnienie – czy pracodawca będzie mógł w tym zakresie ograniczać pracownika?
 • Jaki ma to wpływ na zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy ?

5. Uprawnienia rodzicielskie

 • Jaki będzie nowy wymiar urlopu rodzicielskiego?
 • Jak wygląda projektowany przez ustawodawcę tryb wnioskowania o ten urlop?
 • Czy w dalszym ciągu urlop będzie mógł być wykorzystywany w częściach ?
 • I czy nadal zostanie utrzymana możliwość jednoczesnego korzystania przez oboje rodziców z tego uprawnienia ?
 • Na jakich zasadach pracownik będzie mógł łączyć urlop rodzicielski z pracą u pracodawcy, który udzielił tego urlopu ?
 • Komu przysługuje urlop ojcowski?
 • Termin na wykorzystanie urlopu – jak wyglądają projektowane zasady?
 • Jaki będzie wymiar tego urlopu ?
 • Komu przysługuje szczególna ochrona przed zwolnieniem?
 • Jakie są granice czasowe tej ochrony ?
 • Co w sytuacji, gdy pracownik chroniony naruszył swoje obowiązki np. w okresie łączenia urlopu z pracą?

6. Dodatkowe dni wolne

 • Czym jest urlop opiekuńczy?
 • Jaki jest wymiar tego urlopu i na jakich zasadach można z niego skorzystać?
 • Jakie będą przesłanki ubiegania się ododatkowe dni wolne od pracy?
 • Jaki będzie maksymalny wymiar tego zwolnienia i od czego zależy?
 • Czy pracodawca będzie mieć obowiązek uwzględnienia wniosku pracownika?

7. Elastyczna organizacja pracy

 • Czym jest elastyczna organizacja pracy i kogo dotyczy?
 • W jaki sposób pracownik będzie mógł ubiegać się o to uprawnienie ?

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, działów HR, działów BHP.

Zapisz się na szkolenie korzystając z linku tutaj lub zadzwoń do nas 22 811 22 11 lub 608 012 552.

1786 1190
Szukam...
Pierwsza pomoc BHP

Skontaktuj się z nami. Szybko i wygodnie.