5dkMtGM6AkB DX2330 DY2330 CX1280 CY853

Ostatni dzwonek na przeprowadzenie szkoleń bhp dla pracowników!

W obliczu pandemii COVID-19, Polska, podobnie jak wiele innych krajów, musiała dostosować się do nowych warunków, również w zakresie szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). W odpowiedzi na wyzwania związane z ograniczeniami dotyczącymi zgromadzeń, rząd zdecydował się wydłużyć terminy ważności szkoleń okresowych BHP do czasu odwołania pandemii. Od czasu odwołania pandemii pracodawcy mieli 180 dni na przeprowadzenie szkoleń. Teraz pozostał już tylko miesiąc na wywiązanie się z obowiązku realizacji zaległych szkoleń okresowych bhp.

Szkolenia BHP online czy stacjonarnie?

Rozwój technologii i zmiany przepisów w zakresie szkoleń bhp upowszechniły dostarczanie szkoleń w formule online.

Co oznacza szkolenie bhp online?

Szkolenie bhp online może oznaczać spotkanie przeprowadzane poprzez komunikatory internetowe w czasie rzeczywistym lub szkolenie e-learningowe na platformie udostępniającej materiał szkoleniowy przez całą dobę. Dlatego korzystając z oferty szkoleniowej warto doprecyzować czy chodzi nam o szkolenie prowadzone na żywo przez trenerów z tym, że nie fizycznie na Sali szkoleniowej ale poprzez Zoom, MSTeams lub inny komunikator, czy o szkolenie w formie prezentacji, które pracownik będzie mógł wykonać w dowolnym momencie.

Szkolenia e-learningowe bhp stają się coraz bardziej popularne wśród pracodawców, poszukujących skutecznych i bezpiecznych metod przekazywania niezbędnej wiedzy pracownikom.

Platformy e-learningowe np. www.e-specjalistabhp.pl oferują interaktywne moduły, testy oraz możliwość monitorowania postępów uczestników, co przekłada się na skuteczność procesu edukacyjnego i częsty wybór tej formy szkolenia dla pracowników. Szkolenia e-learningowe są też znacznie tańsze i łatwiejsze w organizacji, gdyż nie wymagają zebrania grupy pracowników. Szkolenie e-learningowe bhp każdy pracownik przechodzi indywidualnie w wybranym przez siebie momencie.

Dobrym wyborem jest też zakupienie gotowych szkoleń e-learningowych, do osadzenia na firmowej platformie. Przygotowanie szkolenia e-learningowego jest bardzo pracochłonne, dlatego skorzystanie z istniejącego już kursu bhp, jest znacznie prostsze. Przy dużej grupie pracowników do przeszkolenia, może to być także tańsza opcja. Poza tym pracownicy korzystający z innych szkoleń na znanej im firmowej platformie, będą mieli ułatwione zadanie.

Kiedy konieczne są szkolenia bhp w formie stacjonarnej tzw. instruktażu?

Należy pamiętać, że nie wszystkie szkolenia okresowe bhp, można prowadzić w tej formie. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych nadal muszą przechodzić szkolenia bhp stacjonarnie.

Firmy zajmujące się obsługą bhp i szkoleniami coraz częściej mają własne sale szkoleniowe i organizują takie szkolenia w formule otwartej tzn. na szkoleniu są pracownicy z różnych firm. Jest to rozwiązanie korzystne w przypadku pracodawców zatrudniających niewielu pracowników. Szkolenie bhp musi spełniać wymagania przepisów w zakresie czasu trwania i bloków tematycznych. Zrealizowanie szkolenia zgodnie z tymi wytycznymi może być dla firmy, która chciałaby przeprowadzić takie szkolenie u siebie, nierentowne. Dlatego skierowanie pracownika na szkolenie otwarte bhp, zwłaszcza jeśli pracodawcy zależy na jakości szkolenia, jest bardzo dobrym rozwiązaniem.

Jeśli pracodawca ma odpowiednie warunki lokalowe i możliwość zebrania grupy pracowników u siebie, może zorganizować takie szkolenie w swojej siedzibie. Umożliwia to indywidualne dostosowanie programu szkolenia, przeprowadzenie ćwiczeń adekwatnych do zagrożeń i profilu działalności.

Podsumowując szkolenia okresowe bhp, których termin wykonania został odroczony w związku z pandemią, muszą być wykonane do 28 grudnia 2023 roku, a pozostałe szkolenia bhp muszą odbywać się zgodnie z terminami wskazanymi przepisami w sprawie szkoleń bhp. Można o tym przeczytać więcej w tekście na naszej stronie: „Szkolenie okresowe. Jak często? Co jaki czas?”.

1280 853
Szukam...
Pierwsza pomoc BHP

Skontaktuj się z nami. Szybko i wygodnie.